แม่น้ำโขงเปลี่ยนสีสวยเหมือนทะเล นี่คือสัญญาณของหายนะ??!

แม่น้ำโขงเปลี่ยนสีสวยเหมือนทะเล นี่คือสัญญาณของหายนะ??! 1. ปรากฏการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ และคาดว่าเป็นผลกระทบจากการสร้างเขื่อนทางตอนบนที่ทำให้ตะกอนในน้ำถูกดักไว้เหนือเขื่อนหมด นี่คือสัญญาณอันตราย 2, แม่น้ำโขงเปลี่ยนสีเกิดจากตะกอนถูกกักเก็บไว้เหนือเขื่อนไซยะบุรี ภาพนี้แถบบ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย ตามปรกติถ้าน้ำลด บริเวณนี้จะเกิดเทาหรือไกที่เป็นอาหารของปลา และปลาบางชนิดจะมาเล่นน้ำและผสมพันธุ์กัน แต่วันนี้กลับว่างเปล่า 3. โขงสีปูน สีปูนคือความอุดมสมบูรณ์ และเต็มไปด้วยปลา ไม่ต่ำกว่า 1,300

Read more