เกษตรกรอัจฉริยะยุค 5 จี เป็นอย่างไร

ในอดีตเรารู้จักเกษตรกรไทย แบบจับมีด จับจอบ จับเสียมต้องตื่นเช้าเพื่อปลูกผัก เลี้ยงปลา ทำนา แต่ในยุคเทคโนโลยี 5 จี ทำให้วิวัฒนาการด้านการเกษตรเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง เพราะถ้าคุณไม่ปรับตัวตามยุคสมัยไม่ว่าจะเก่งและแกร่งมาจากไหน ก็อยู่ยาก เพราะอะไรไปดูกัน เกษตรกรรุ่นใหม่เขาทำเกษตรกันอย่างไร สมาร์ท ฟาร์ม Smart Farm หรือ Intelligent

Read more