ลูกตาลสุก เหยื่อล่อปูนา

ลูกตาลสุก เหยื่อล่อปูนา   ************************ ปัญหาสำคัญประการหนึ่งที่เกษตรกรมักจะประสบอยู่ตลอดมา คือ ปูนาที่กินข้าวกล้าในระยะหลังปัก ดำและช่วงแตกกอ ซึ่งสร้างความเสียหายค่อนข้างมากในบางปี สิ่งที่เกษตรกรทำได้ก็คือ การจับทำลายหรือ นำไปเป็นอาหารเท่านั้น ต่อมามีการนำสารเคมีบางชนิดมาทดลองใช้โดยผสมกับเหยื่อหรืออาหารที่คิดว่าปูนา ชอบกิน นำไปวางล่อตามบริเวณริมคันนา เมื่อปูนากินเหยื่อพิษก็จะตาย แต่ปัญหาที่เกิดตามมาก็คือ นอกเหนือจากปูนาแล้วสัตว์น้ำชนิดอื่น ๆ อาทิ

Read more