เทคนิคการเกษตร การปลูกข้าวต้นเดียว

แปลงปลูกข้าวต้นเดียวของสมาชิกเครือข่ายสถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน บ้านสันป่าห้า อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ : photo by Alongkorn เมื่อวันพฤหัสที่ 5 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ทางทีมงานของ Fair Earth Farm ได้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาการปลูกข้าวแบบ SRI หรือการปลูกข้าวต้นเดียวที่จัดขึ้นที่สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน (Institute

Read more

ลูกตาลสุก เหยื่อล่อปูนา

ลูกตาลสุก เหยื่อล่อปูนา   ************************ ปัญหาสำคัญประการหนึ่งที่เกษตรกรมักจะประสบอยู่ตลอดมา คือ ปูนาที่กินข้าวกล้าในระยะหลังปัก ดำและช่วงแตกกอ ซึ่งสร้างความเสียหายค่อนข้างมากในบางปี สิ่งที่เกษตรกรทำได้ก็คือ การจับทำลายหรือ นำไปเป็นอาหารเท่านั้น ต่อมามีการนำสารเคมีบางชนิดมาทดลองใช้โดยผสมกับเหยื่อหรืออาหารที่คิดว่าปูนา ชอบกิน นำไปวางล่อตามบริเวณริมคันนา เมื่อปูนากินเหยื่อพิษก็จะตาย แต่ปัญหาที่เกิดตามมาก็คือ นอกเหนือจากปูนาแล้วสัตว์น้ำชนิดอื่น ๆ อาทิ

Read more

เคล็ดลับการปลูกข้าวนาปรังให้ได้ผลผลิตสูงเทียบเท่าการทำนาปี

ข้าวนาปรังเป็นข้าวที่ไม่ไวต่อช่วงแสง ออกรวง และให้ผลผลิตตามอายุที่กำหนด ต้นข้าวจะแตกกอได้น้อย ต้นข้าวเล็ก รวงสั้น การติดเมล็ดและผลผลิตจะน้อยกว่าการทำนาปีโดยทั่วไป คุณวินัด วิกาหะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำนาอินทรีย์ ต.ดงแดง อ.จตุรพักพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ Farmer info กล่าวว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ปลูกข้าวนาปรังจะมีอยู่ 2 กรณี

Read more