เพิ่มรายได้ครัวเรือนด้วยการเลี้ยงปลานิลดีหรือไม่

ปลานิล ปลาเศรษฐกิจที่เกษตรกรนิยมเลี้ยง เมื่อก่อนการเลี้ยงปลาเรามองเห็นข้อจำกัดมากมาย แต่ตอนนี้แม้ไม่มีกระชังก็สามารถเลี้ยงปลาได้และเราสามารถพลิกข้อจำกัดเหล่านั้นเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนได้อย่างไร ก็ข้อดีของปลานิลมีมากจะขายส่ง หรือทำเป็นอาหารแปรรูปได้หมดแล้วจะเริ่มต้นเลี้ยงอย่างไร   รู้หรือไม่หัวใจสำคัญของการเลี้ยงปลานิลคืออะไร? “แหล่งน้ำ” คือ หัวใจสำคัญของการเลี้ยงปลานิล น้ำดี ระบบการถ่ายเทน้ำดีมีชัยไปกว่าครึ่ง สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเลี้ยงปลานิล ได้แก่ แพลงตอนสำหรับลูกปลา ค่ากระชัง ค่าพันธุ์ปลา ค่าอาหาร และค่าแรงงาน

Read more