เกษตรพอเพียง 1 ไร่ กลายเป็นรายได้หลักได้อย่างไร

เกษตรกรแบบผสมผสานมีมานานแล้ว การประสบความสำเร็จในวิถีชีวิตเกษตรกรนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องอดทน หากเราศึกษาวิธีการดีๆ ก็นำมาประยุกต์ใช้กับสวนและไร่ที่มีก็จะช่วยประหยัดเวลามากขึ้น และรายได้เพิ่มขึ้นด้วย ใน 1 ไร่ ต้องปลูกอะไรบ้างไปดูกัน ทุกอย่างต้องผ่านการวางแผนและอุดช่องว่าง เรามาดูกันว่าควรเริ่มจากตรงไหน ก่อนอื่นเราต้องแบ่งพื้นที่ สำหรับเพาะปลูก โดยส่วนแรก ให้แบ่งพื้นที่ 1 ส่วนสำหรับเก็บน้ำ ส่วนที่ 2

Read more

เคล็ดลับการปลูกข้าวนาปรังให้ได้ผลผลิตสูงเทียบเท่าการทำนาปี

ข้าวนาปรังเป็นข้าวที่ไม่ไวต่อช่วงแสง ออกรวง และให้ผลผลิตตามอายุที่กำหนด ต้นข้าวจะแตกกอได้น้อย ต้นข้าวเล็ก รวงสั้น การติดเมล็ดและผลผลิตจะน้อยกว่าการทำนาปีโดยทั่วไป คุณวินัด วิกาหะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำนาอินทรีย์ ต.ดงแดง อ.จตุรพักพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ Farmer info กล่าวว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ปลูกข้าวนาปรังจะมีอยู่ 2 กรณี

Read more