ข้าวพื้นนุ่ม ข้าวพันธุ์ใหม่ เพื่อการส่งออกข้าวไทยสู่ตลาดโลก

ข้าวพื้นนุ่ม ข้าวพันธุ์ใหม่ เพื่อการส่งออกข้าวไทยสู่ตลาดโลก แม้ประเทศไทยจะมีสายพันธุ์ข้าวมากมายหลากหลายชนิด แต่ก็ยังคงมีการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ข้าวตลอดเวลาเพื่อตอบโจทก์เกษตรกรไทยและการส่งออกข้าวไปยังต่างประเทศ ตามความต้องการและรสนิยมของผู้บริโภค ส่งผลให้เกษตรกรมีทางเลือกในการปลูกข้าวมากขึ้น ปัจจุบัน ตลาดมีความต้องการข้าวพื้นนุ่มเพื่อการบริโภคและส่งออกต่างประเทศอาทิ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และตลาดอาเซียน ที่ยังต้องการข้าวส่งออกจากไทยอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี โดยเฉพาะข้าวพื้นนุ่ม เนื่องจากเป็นข้าวที่มีความนุ่ม คุณค่าทางโภชนาการสูง แต่ราคาถูกกว่าข้าวหอมมะลิ ทำไมต้องมีการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวตลอดเวลา

Read more