ทำไมยิวจึงสามารถส่งออกพืชผักขายได้ทั้งที่เป็นทะเลทราย

ทำไมยิวจึงสามารถส่งออกพืชผักขายได้ทั้งที่เป็นทะเลทราย   เดือนตุลาคม พ.ศ. 2489 ณ ทะเลทราย Negev ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอิสราเอล มีผู้ลี้ภัยจากประเทศอิหร่านกลุ่มหนึ่ง ซึ่งหลบหนีภัยสงครามจากประเทศบ้านเกิด ได้มาขออาศัยอยู่กับชาวบ้านที่นี่ ต่อมาได้ร่วมกันก่อตั้งเป็นชุมชนขึ้นมา โดยใช้ชื่อว่า Kibbutz Hatzerim   ** คำว่า Kibbutz

Read more