Loading...

ยินดีต้อนรับ เพื่อนเกษตรพอเพียงทุกท่าน

ยินดีต้อนรับ เพื่อนเกษตรพอเพียงทุกท่าน เว็บไซต์แห่งนี้มีแนวทางในการนำเสนอวิถีเกษตรพอเพียง และนำเสนอทุกสิ่งอย่างที่มีคุณประโยชน์สูงสุดต่อสังคม หากท่านต้องการให้กำลังใจเราเพียงท่านสมัครเป็นสมาชิกเว็บบอร์ดและรวมเขียนเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับท่านกับเกษตรพอเพียงที่ท่านทำอยู่ให้เพื่อนเกษตรพอเพียงด้วยกันได้อ่านเป็นแนวทางนำไปใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ของท่าน เท่านี้สังคมเว็บแห่งนี้ก็จะน่าอยู่ไปอีกนานแสนนาน Loading…

Read more

อยากก้าวเข้าสู่เส้นทางเกษตรกรต้องทำอย่างไร

เรื่องนี้สำหรับคนที่จิตใจไม่อยู่กับที่ทำงานในบริษัท หรือหน่วยงานราชการนะครับ หากต้องการมาเป็นเกษตรกรต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้าง ผมเล่าจากประสบการณ์ของผมเอง ไม่ใช่เป็นหลักการหรือทฤษฎีอะไร ใครที่มีงานทำมีเงินเดือนอยู่อย่าเพิ่งตัดสินใจลาออกกระทันหันครับ ตอนที่คุณทำงานมีเงินเดือนอยู่นี่แหละครับคุณก็สามารถเตรียมตัวเป็นเกษตรกร ได้ แต่คุณต้องมีที่ดินก่อน ที่ดินเป็นเรื่องสำคัญมาก มีใจรักแต่ไม่มีที่ดินก็ไม่ต้องคิดอะไรต่อแล้ว ผมจะสรุปสิ่งจำเป็นในการเป็นเกษตรกรเป็นข้อๆ ดังนี้ 1. มีใจรัก คิดว่าการที่จะลาออกมาทำสวนคุณต้องมีใจรักก่อน ถ้าคุณไม่มีใจรักงานทางด้านนี้ก็อย่าฝืนครับ 2. มีที่ดิน ไม่จำเป็นต้องมีมากครับคนมีที่ดินแค่สองงานปลดหนี้หลักแสนก็มีมาแล้ว

Read more

น้ำส้มควันไม้

น้ำส้มควันไม้ (Wood Vinegar) เป็นผลผลิตหนึ่งที่ได้จากการเผาถ่าน ปริมาณน้ำส้มควันไม้ในการเผาถ่านแต่ละครั้งโดยทั่วไปไม้สดที่ตัดทิ้งไว้ ประมาณ 3 – 4 วัน ก่อนนำเข้าเตาหนัก 100 กก.ผลผลิตที่ได้จากการเผาจะได้ถ่านประมาณ 20 กก. และได้ น้ำส้มควันไม้ดิบประมาณ 8 กก.น้ำส้มควันไม้ดิบที่ได้นี้ ถ้าจะให้มีคุณภาพดี

Read more

เศรษฐกิจพอเพียง

“เศรษฐกิจพอเพียง” “…พอมีพอกิน ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ถ้าแต่ละคนมีพอกินก็ใช้ได้ ยิ่งถ้าประเทศมีพอกินยิ่งดี…” (พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) เศรษฐกิจพอเพียง “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็น ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนิน ชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความ เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจ

Read more