ยอ ต้นไม้สารพัดประโยชน์

ผลดิบมีคุณสมบัติรักษาโรคเหงือก น้ำคั้นบรรเทาอาการเจ็บคอ ยอ,ลูกยอ,ใบยอ,สุขภาพ,ผักและผลไม้,อาหารพื้นเมือง,แก้คลื่นไส้คนไทยนั้นคุ้ยเคยกับพืชพันธุ์พื้นบ้านอย่าง “ยอ” มา ช้านาน ทั้งในฐานะเป็นไม้มงคลปลูกประจำทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้าน ด้วยชื่อที่มีความหมายเป็นเคล็ดว่า ปลูกแล้วจะมีคนมายกย่องสรรเสริญในสิ่งที่ดีงาม และเป็นผักพื้นบ้านที่มีกลิ่น และรสชาติเฉพาะตัวซึ่งเป็นลักษณะพิเศษที่ไม่มีในผักชนิดอื่น ส่วนต่างๆ ของยอจึงถูกนำมาใช้ประกอบอาหารที่คนไทยล้วนรู้จักเป็นอย่างดีเช่น ห่อหมกใบยอ แกงอ่อม หรืออาหารพื้นบ้านอย่างส้มตำลูกยอนั้น คนไทยในแถบภาคอีสาน ถือเป็นอาหารสูตรโบราณประจำภาคเลยทีเดียว ลักษณะ ของพืช

Read more

เครือหมาน้อย

ชื่อสามัญ หมาน้อย (อีสาน) กรุงเขมา (นครศรีธรรมราช) วุ้นหม้อน้อย; ขงเขมา; พระพาย (กลาง); หมาน้อย; เครือหมาน้อย (อีสาน); ก้นปิด (ใต้); เปล้าเลือด (แม่ฮ่องสอน); สีฟัน (เพชรบุรี); อะกามินเยาะ (นราธิวาส)

Read more

เกษตรทฤษฎีใหม่

เกษตรทฤษฎีใหม่ การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นทฤษฎีแห่งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารงานในการทำการเกษตรที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช ทรงพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย เพื่อแก้ไขปัญหาการเกษตร โดยการแบ่งพื้นที่การเกษต ออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งขุดสระกักเก็บน้ำ จำนวน 30% ของพื้นที่ ส่วนที่สอง ปลูกข้าว จำนวน 30% ของพื้นที่ ส่วนที่สาม ปลูไม้ผลไม้ยืนต้น และส่วนที่สี่ เป็น พื้นที่ที่ใช้สร้างสิ่งปลูกสร้างเช่น ที่อยู่อาศัย โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ฉาง จำนวน 10% ของพื้นที่ จำนว สัดส่วนของพื้นที่นี้ทั้งหมดสามารถปรับเพิ่มหรือลด ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่แต่ละแห่ง

Read more

EM จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ

EM คืออะไร เอาไว้ทำไม เพื่ออะไร EM จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ EM กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพและให้ประโยชน์ในทางเกษตรกรรม โดยกลุ่มจุลินทรีย์นี้ได้รับการคัดและเลือกสรรเป็นอย่างดีจากธรรมชาติที่มี ประโยชน์ต่อพืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อมมารวมกัน EM มีลักษณะอย่างไร? EM มีประโยชน์อย่างไร? EM สามารถประยุกต์ใช้ได้หรือไม่? อีเอ็ม (EM)

Read more

วัตถุที่ใช้แทนกากน้ำตาล

วัตถุที่ใช้แทนกากน้ำตาล – น้ำผึ้ง , น้ำตาลทรายแดง , นมสด – น้ำผลไม้สดทุกชนิด เช่น น้ำมะพร้าว น้ำส้ม น้ำสับปะรด น้ำอ้อน ฯลฯ – น้ำซาวข้าว – น้ำปัสสาวะ –

Read more

น้ำหมักชีวภาพ สูตรสารไล่แมลง

น้ำหมักชีวภาพ สูตรสารไล่แมลง 1. ลูกยอสุก 1 กก. 2. จุลินทรีย์ EM 1 แก้ว 3. กากน้ำตาล 1 แก้ว วิธีทำ นำลูกยอสุกมาสับให้ละเอียด ใส่น้ำพอท่วมผสมจุลินทรีย์ EM กากน้ำตาล

Read more

การขยายจุลินทรีย์ EM

การขยายจุลินทรีย์ EM 1. จุลินทรีย์ EM 2 ช้อนโต๊ะ 2. กากน้ำตาล 2 ช้อนโต๊ะ 3. น้ำสะอาด 1 ลิตร วิธีทำ ผสมจุลินทรีย์ EM กากน้ำตาล และน้ำเข้าด้วยกัน

Read more