ปัจจัยในการงอกของเมล็ดพืช

  การเพาะเมล็ด หลายครั้งสร้างความสงสัยอย่างมากให้กับผู้ปลูก เนื่องจากการเพาะมีกระบวนการที่แตกต่างกันไปหลากวิธี บ้างเพาะง่าย บ้างเพาะยาก ลองไปดูส่วนประกอบของเมล็ด และปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดกัน รวมถึงวิธีการทำลายการพักตัวของเมล็ด เพื่อให้เมล็ดงอกได้เร็วยิ่งขึ้น ส่วนประกอบของเมล็ด ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน ได้แก่ 1. เปลือกหุ้มเมล็ด 2. คัพภะ ประกอบด้วย

Read more

บุญลอมข้าว

มิวสิกวิดีโอ “บุญลอมข้าว” คำร้อง-ทำนอง ศิลป์สร้าง(ไชยะ) ทองเข้มเรียบเรียงดนตรี วงฆราวาสยามเมื่อข้าวในนา ถึงคราเก็บเกี่ยว                    หนุ่มสาวชักชวนจับเคียว เกี่ยวรวงเหลืองทอง ยามนี้ท้องทุ่งนา งดงามน่ามอง             

Read more

หัวเชื้อจุลินทรีย์บาซิลลัส

ส่วนประกอบ – เปลือกสับปะรดสับละเอียด 3 กิโลกรัม – ใส่กากน้ำตาล 1 ลิตร หรือน้ำตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน – ใส่ยาคูลท์ 2 ขวด – ปิดฝาซีนให้แน่น หมักไว้

Read more

วิดีโอสาธิตวิธีทำน้ำหมักชีวภาพ

ขั้นตอนการผลิต น้ำหมักชีวภาพ แบบง่ายๆได้ผลจริง ขอบคุณวิดีโอ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา   วิธีทำน้ำหมักชีวภาพ เพื่อการเกษตรเราสามารถใช้พืช ผลไม้สุก หรือสัตว์ เช่นหอยเชอรี่ ทำน้ำหมักชีวภาพได้ส่วนผสม : พืช ผลไม้สุก หรือสัตว์ อย่างหอยเชอรี่ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง นำมาทำน้ำหมักชีวภาพ โดยสับเป็นชิ้นเล็ก

Read more

แนวเกษตรพอเพียง

แนวเกษตรพอเพียงหรือตามทฤษฎีใหม่มีดังนี้ เกษตรทฤษฎีใหม่ (New Theory Agriculture) การทำการเกษตรในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับสภาพ เศรษฐกิจ สังคมและความเป็นอยู่ของเกษตรกรในชุมชนนั้น การเกษตรทฤษฎีใหม่ (new theory) เป็นการเกษตรอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงที่มีพระประสงค์ให้เกษตรกรมี ชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคง ในความหมายของความมั่นคง หมายถึง ความยั่งยืน (sustainable) ของเกษตรกรในอาชีพเกษตร คือการที่มีพออยู่ พอกิน

Read more

ขุนทอง เจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง

ร่ำลือกันมาตั้งแต่ต้นฝนเข้าพรรษา ว่าเจ้าขุนทองมันจะได้กลับมาบ้าน มาเป็นผู้คนพลเมืองอย่างถูกต้อง อย่างเพื่อนบ้านคนอื่นได้ก็เห็นจะคราวนี้แหละ ! ถึงแม้ผนจะยังไม่มาทุ่งนาจะยังแล้ง น้ำในหัวใจของแม่อันเคยเหือดแห้ง ก็กลับฉ่ำชุ่มขึ้นอย่างประหลาดล้นเหลือ… แม่กระวีกระวาดตระเตรียมตัวไปรอรับการกลับมาของเจ้าขุนทอง… เจ้า ขุนทอง มันสะพายย่อม ทิ้งเรือนหายลับไปนับแต่กลางฤดูฝนปีที่แล้ว โดยไม่ร่ำลาอาลัยและโดยไม่บอกให้ใครแม้แต่แม่รู้ ข่าวว่ามีคนเห็นมันกลั้นสะอื้นไปคนเดียวด้วยสองมือว่างเปล่า เข้าไปในป่าอันอ้างว้าง-มืดมน “ดาบล่ะ ! เอ็งไม่เอาไปด้วยหรือ?” คนสวนทางทักถาม

Read more

วิธีการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพตัวขยาย

นี่เป็นอัตราเริ่มต้น เหมาะสำหรับทำใช้ในครัวเรือน และพื้นที่น้อย – ถังพลาสติกที่มีฝาปิดใส่น้ำสะอาด 8 ลิตร ถ้าเป็นน้ำประปาก็ขังไว้ให้หมดคลอรีน 3-4 วัน – ใส่กากน้ำตาล 300 ซีซี (ครึ่งขวดเล็ก) คนให้กากน้ำตาลละลาย – ใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์ 300 ซีซี

Read more

การห่มดินมีความสำคัญอย่างไร

องค์ความรู้สืบสานแนวพระราชดำริ เรื่อง ดิน แนวพระราชดำริเรื่อง “ดิน””ดิน” เป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญอย่างหนึ่งเคียงคู่กับ “น้ำ” ในการทำเกษตร ต่อให้มีทรัพยากรน้ำอุดมสมบูรณ์ แต่มีดินที่เลว กล่าวคือ โครงสร้างแน่น อัดตัวเป็นก้อน ปราศจากซึ่งธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเติบโตของพืช ก็เป็นการยากต่อการปลูกพืชไม่ว่าพืชชนิดใดๆ ด้วยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงเล็งเห็นความสำคัญของดิน โดยเฉพาะการปรับปรุงบำรุงดินและการจัดสรรที่ดิน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของประเทศที่ทำการเกษตรเป็นหลักอย่างไทยเราจึงนำมาซึ่งแนวพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาดินที่สำคัญดังนี้ 1.

Read more

ฮอร์โมนเร่งโต เร่งดอก เร่งใบ เร่งราก

วัสดุอุปกรณ์ 1.ยอดกระถิน (เก็บตอนเช้ามืดยังไม่ถูกแสงแดด) 1 กก. 2.หัวไชเท้า 1 กก. 3.มะพร้าวขูด 1 กก. 4.น้ำมะพร้าวแก่ 19 ลิตร 5.จุลินทรีย์ 1 ลิตร ขั้นตอนที่ 1 การขยายจุลินทรีย์ในน้ำมะพร้าว

Read more

การสร้างบ้านดิน

การสร้างบ้านดิน การสร้างบ้านดินไม่ใช่เรื่องยากสำหรับการศึกษาเพื่อก่อสร้างขึ้นด้วยตัวเราเอง เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้ และยังประโยชน์ให้เรามากมาย บ้านดินใช้วัสดุง่ายๆ เราสามารถหาได้ในบริเวณที่ดินของเรา ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก ประโยชน์ของบ้านดินนั้นคือ สามารถคงอยู่ได้นานในต่างประเทศมีอายุถึง 1000 ปีเลยที่เดียว ในสภาพดินฟ้าอากาศในประเทศไทยอาจอยู่ได้เป็น 100 – 200 ปีหรือมากกว่านั้นก็ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาด้วย ซึ่งควรระวังเป็นพิเศษคือน้ำ น้ำท่วม แช่น้ำนาน ก็พังได้ ควรสร้างบ้านดินบนที่สูงเช่นเนินดินที่น้ำท่วมไม่ถึงจะปลอดภัยกว่า

Read more

การเลี้ยงผึ้ง

การเลี้ยงผึ้ง วัสดุ/อุปกรณ์ คอนประกอบด้วยลังเลี้ยง ทำจากไม้เนื้อแข็งขนาด 27x45x21 ซ.ม. ที่เกาะรวงผึ้งประกอบด้วย ไม้รูปสี่เหลี่ยม ขนาด 21x24x3 ซ.ม. ภายในขึงด้วยลวด 4-5 เส้น วิธีดำเนินการ 1. สภาพพื้นที่ต้องมีแหล่งที่มีอาหารเพียงพอ เช่น สวนมะพร้าวที่มีจั่นออกดอกตลอดปี รวมทั้งมีน้ำหวานจากไม้ผลที่ออกดอกตามฤดูกาลและจากวัชพืชต่างๆ

Read more

ใครจะรู้ว่า น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ มีประโยชน์ขนาดนี้

ใครจะรู้ว่า น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ มีประโยชน์ขนาดนี้ “คุณค่า Virgin Coconut Oil น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ 100 %” ปัจจุบันในแวดวงผู้ที่สนใจดูแลรักษาสุขภาพด้วยวิธีธรรมชาติ กำลังให้ความสนใจนำน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติในการดูแลรักษาทนุถนอมผิวพรรณแทนการใช้เครื่อง สำอางบำรุงผิวต่างๆแต่น้ำมันมะพร้าวที่จะนำมาใช้ ควรเป็นน้ำมันมะพร้าวที่บริสุทธิ์ สกัดโดยวิธีธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นกลิ่น สี สารอาหารที่สำคัญต่างๆรวมทั้งคุณสมบัติในการให้ความชุ่มชื่น และการต้านอนุมูลอิสระ

Read more

ลุงนิล คนของความสุข

คิดสงสัยอยู่ว่า อะไรคือ วิถีชีวิตที่เราถวิลหา อะไรคือความสุขที่แท้จริง เราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากเงิน ได้ไหม ? วันนี้ได้นั่งดูรายการแผ่นดินไท (โหลดมาดู) นำเสนอวิถีชีวิตของลุงนิล ทำให้รู้ว่า จริงๆแล้ว ก็สามารถดำรงชีวิตโดยปราศจากเงินได้ ลุงนิลเป็นเกษตรกรปลูกสวนทุเรียนอย่างเดียว 17 ไร่ ที่จังหวัดชุมพร เน้นการปลูกทุเรียนเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี เร่งการเจริญเติบโตโดยใช้สารเคมี ทำให้เป็นหนี้เป็นสินเพราะสารเคมีเยอะ

Read more

เผยสูตรน้ำข้าวกล้องงอก ขึ้นโต๊ะเสวย”ในหลวง”

สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เผยสูตรน้ำข้าวกล้องงอก ขึ้นโต๊ะเสวย”ในหลวง” ชาว บ้านทำกินเองได้ง่ายราคาไม่แพง สารอาหารครบถ้วน อธิบดีกรมการข้าว รายงาน รมต.เกษตรฯ-ปลัดฯ นำข้าวกล้อง งอกปลุกกระแสให้คนไทยรู้คุณค่าข้าวไทย ช่วยเพิ่มรายได้ชาวนา ก่อนอื่นเรามารู้จักกับการผลิตน้ำข้าวกล้องงอกกันเถอะ ข้าวกล้อง หรือผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้องแทนข้าวขาว(ข้าวสาร) เนื่องจากข้าวกล้องผ่านกรรมวิธีการสีเพียงครั้งเดียว เพื่อเอาเปลือก(แกลบ)ออกไป ทำให้ข้าวที่เหลือยังมีจมูกข้าว และเยื่อหุ้มเมล็ดข้าว(รำ)อยู่ครบถ้วน ซึ่งจมูกข้าวและเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวนี้ล้วนอุดมไปด้วยวิตามิน

Read more