หัวเชื้อจุลินทรีย์บาซิลลัส

ส่วนประกอบ
– เปลือกสับปะรดสับละเอียด 3 กิโลกรัม
– ใส่กากน้ำตาล 1 ลิตร หรือน้ำตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน
– ใส่ยาคูลท์ 2 ขวด
– ปิดฝาซีนให้แน่น หมักไว้ 15 วัน เติมน้ำ 5-10 ลิตร หมักต่อ 1 เดือน กรองเอาแต่น้ำใส่ขวด

ประโยชน์ จุลินทรีย์ในกลุ่มของบาซีลลัสนี้มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายสูง
ย่อยซากอินทรียวัตถุ และแร่ธาตุในดินให้กลับมาเป็นธาตุอาหารของพืช

วิธีใช้ หัวเชื้อ 1-2 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 5 ลิตร ฉีด พ่น ราด รด วันเว้นวัน

หัวเชื้อนี้สามารถนำไปทำน้ำยาเอนกประสงค์ได้ด้วย

avatar

เกษตรกร

นักพรตขาว แห่งเทือกเขาอันไกลโพ้น

Leave a Reply