ชาวสวนยาง3จว.ชายแดนใต้ร่วมไทยนิยมฯ ลดพื้นที่ปลูก ทำเกษตรผสมผสาน

17 ก.ย.61 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการลดพื้นที่ปลูกยางตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ​ยะลา ปัตตานี นราธิวาส​ ​ว่า มีเกษตรกรได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 573 ราย จะสามารถลดพื้นที่ปลูกยางได้ 3,105 ไร่ และลดปริมาณผลผลิตยางเข้าสู่ระบบได้ถึง 153 ตันต่อปี

ขณะนี้มีเกษตรกรที่ดำเนินการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกยางแล้ว 436 ราย พื้นที่ 1,796 ไร่ และจะดำเนินการเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ พร้อมกันนี้เกษตรกรเข้าอบรมตามแผนพัฒนาอาชีพตามศักยภาพแล้ว 377 ราย นอกจากนี้ เกษตรกรได้ร่วมวิเคราะห์วางแผนการผลิตตามกิจกรรมศักยภาพของตนเอง โดยส่วนใหญ่มีการวางแผนปลูกพืช ได้แก่ ทุเรียน มะพร้าว กล้วย หมาก และผัก เลี้ยงสัตว์

“เกษตรกรเข้าร่วมโครงการเนื่องจากเห็นว่าราคายางตกต่ำ ต้นยางไม่สมบูรณ์ มีอายุมาก และเกษตรกรขาดแคลนแรงงานกรีดยาง เกษตรกรบางส่วนมีสวนยางหลายแปลงดูแลไม่ทั่วถึง และสวนยางอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับมาก เพิ่มทางเลือกการเกษตรที่หลากหลายมากขึ้น อย่างไรก็ตามเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ไม่สามารถขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) จึงเข้าร่วมโครงการไม่ได้ หรือมีพื้นที่ไม่ถึง 2 ไร่ อีกทั้งระยะเวลาไม่มากพอในการตัดสินปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกยาง” นายวิณะโรจน์ กล่าว

 

ที่มา

avatar

เกษตรกร

นักพรตขาว แห่งเทือกเขาอันไกลโพ้น