น้ำส้มควันไม้

น้ำส้มควันไม้
(Wood Vinegar)

เป็นผลผลิตหนึ่งที่ได้จากการเผาถ่าน
ปริมาณน้ำส้มควันไม้ในการเผาถ่านแต่ละครั้งโดยทั่วไปไม้สดที่ตัดทิ้งไว้
ประมาณ 3 – 4 วัน ก่อนนำเข้าเตาหนัก 100 กก.ผลผลิตที่ได้จากการเผาจะได้ถ่านประมาณ
20 กก. และได้ น้ำส้มควันไม้ดิบประมาณ 8 กก.น้ำส้มควันไม้ดิบที่ได้นี้
ถ้าจะให้มีคุณภาพดี ต้องทำ การแยกเอาสารเจือปน อื่นๆ ออกก่อนโดยจะต้องนำไปเก็บไว้ในภาชนะที่ไม่ใช่โลหะ
แล้วปล่อยให้ตกตะกอนทิ้งไว้ประมาณ 1- 2 เดือน

ประโยชน์ และการนำน้ำส้มควันไม้ไปใช้งาน

1. ป้องกันแมลงศัตรูพืช

ชนิดของพืช
ป้องกัน/ขับไล่แมลงศัตรูพืช
อัตราส่วน
วิธีการใช้
มะเขือเทศ
ไส้เดือน
1 : 50
รดบริเวณโคนต้น
มะเขือเทศ
เชื้อรา
1 : 200
ฉีดพ่นใบ
มะเขือเทศ
รากเน่า
1 : 200
รดบริเวณโคนต้น
แตงกวา
เชื้อรา
1 : 200
ฉีดพ่นใบ
แตงกวา
รากเน่า
1 : 200
รดบริเวณโคนต้น
สตรอเบอรี่
ไส้เดือนฝอย
1 : 200
รดบริเวณโคนต้น
พริกไทยเขียว
ไส้เดือนฝอย
1 : 1500
รดแทนน้ำปกติ
กะหล่ำปี
ขับไล่แมลง
1 : 1500
รดแทนน้ำปกติ
ผักกาดขาว
ขับไล่แมลง
1 : 1500
รดแทนน้ำปกติ
พริก
ลดการร่วงโรยของดอก
1 : 300
ฉีดพ่นใบ
ข้าวโพด
ขับไล่แมลง
1 : 300
ฉีดพ่นใบ
ผักต่างๆ
ที่มีระยะปลูกสั้นๆ
ก่อน
หรือหลังยอดแตกอ่อน
1 : 800
รดแทนน้ำปกติ

2.เพิ่มปริมาณรสชาติของผลไม้ และกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช

ฉีดน้ำวูดไวน์เนก้า ในอัตราส่วน 1: 500 ถึง 1 : 1,000 เท่า สาทารถเพิ่มรสชาติของผลไม้ให้มีความหวานที่เป็นเช่นนี้ เพราะน้ำวูดเวเนการ์ ช่วยลดไนโตรเจนส่วนเกิน กระตุ้นการสันดาปของพืช และเพิ่มระดับน้ำตาล ให้กับพืช ชนิดที่ให้รสหวาน

3.ช่วยเร่งการหมัก

การนำน้ำส้มควันไม้ ที่มีความเข้มข้นต่ำ ประมาณ 1 ต่อ 100 จะช่วยเพิ่มปริมาณเชื้อรา
และแบคทีเรียที่มี ประโยชน์ ในการเร่งการหมักสารชีวภาพ คือ สามารถย่นระยะเวลาในการหมักลงอีกครึ่งหนึ่งของการหมัก
สารชีวภาพโดยปกติ

4.ลดกลิ่นเหม็น

น้ำส้มควันไม้มีคุณสมบัติในการต่อต้าน หรือลดการผลิตแอมโมเนีย จึงสามารถนำไปใช้ลดกลิ่นเหม็นในคอกสัตว์ ในอัตราส่วนไม่เข้มข้นนัก ประมาณ 1 ต่อ 50

5.ขับไล่แมลงมีพิษ

เนื่องจากน้ำส้มควันไม้ เข้มข้น มีส่วนผสมของ น้ำมันทาร์ และยางเรซินอยู่มาก ที่ส่งกลิ่นเหม็นคล้ายควันไฟ รบกวนสัตว์แมลงที่มีพิษ เช่น ตะขาบ

6.บำรุงผิวดิน ในการเพาะปลูก

รดน้ำส้มควันไม้ที่ควรมีความเข้มข้น ประมาณ 1 ต่อ 30 ลงไปในหน้าดิน และใช้ในปริมาณ
6 ลิตร ต่อ 1 ตารางเมตร สำหรับบำรุงผิวดินก่อนทำการเพาะปลูก แต่สำหรับการนำไปฆ่าเชื้อในดิน
ควรจะมีความเข้มข้น สูงกว่านี้ ประ มาณ 1 ต่อ 5 – 10

7.ใช้เป็นอาหารเสริม สำหรับสัตว์เลี้ยง

น้ำส้มควันไม้ เมื่อผสมลงไปในอาหารสัตว์ เมื่อสัตว์กินเข้าไป สารในน้ำวู้ดเวเนการ์
จะช่วยปรับระดับ แบคทีเรียในลำใส้ เพื่อช่วยในการดูดซึมซับสารอาหารได้ดี
ถ้าเป็นไก่เนื้อไก่จะเจริญเติบโตได้ดี เนื้อไก่เป็นสี ชมพู เมื่อผสมในอัตรา
ส่วนที่เจือจาง 1 ต่อ 1 ต่อ 200 ถึง 300

8.ใช้ในการขับไล่ แมลงวัน

ใช้ในอัตราส่วนเจือจาง ประมาณ 1 ต่อ 100 ขับไล่แมลงวัน เนื่องจากน้ำส้มควันไม้
จะมีกลิ่นฉุน กลิ่นฉุน เหล่านี้ ส่งผลในการขับไล่แมลงวัน

9.น้ำมันดิน(ทาร์)

น้ำมันดิน (ทาร์) ก็เป็นผลผลิตหนึ่งที่ได้จากการเผาถ่าน ตัวน้ำมันทาร์จะมีความเหนียวติดไฟง่ายและมีกลิ่นฉุน
มาก เมื่อนำน้ำมันทาร์ เทลงไปในหลุมเสาบ้านไม้ หรือ ทาผิวไม้ ก่อนที่จะทำการก่อสร้างบ้าน
ป้องกันปลวก / มอด ทำลายเนื้อไม้ได้

หมายเหตุ:
อัตราส่วน น้ำวู้ดเวเนการ์ ต่อ น้ำ ข้อมูล : สถาบันคาทอลิคแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา

avatar

เกษตรกร

นักพรตขาว แห่งเทือกเขาอันไกลโพ้น

Leave a Reply