โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

ประตูน้ำที่เป็นจุดเริ่มต้นของการแก้วิกฤตครั้งใหญ่ ที่ช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศให้คืนสู่สมดุล เกิดเป็นอาชีพและรายได้ ให้ชาวลุ่มน้ำปากพนังแบบยั่งยืน

สำหรับชาวเมืองปากพนังคงจะจดจำวันคืนเก่าๆ ที่เคยทำการเกษตรได้อย่างยากลำบาก ต้นเหตุคือภาวะดินเปรี้ยวเพราะป่าไม้ลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ลุ่มน้ำปากพนังที่เคยขึ้นชื่อว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของเมืองนครฯ ต้องย่างเข้าสู่ภาวะวิกฤติครั้งใหญ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้เปิดโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่น้ำปากพนังขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากในครั้งนั้น
จากวันนั้นสู่วันนี้ มากกว่า 20 ปี ที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ทำการคิดค้นวิเคราะห์วิจัยหาหนทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วม การก่อสร้างประตูระบายน้ำ การสร้างอางเก็บน้ำหรือฝายทดน้ำ หาทางป้องกันการรุกล้ำของน้ำเค็ม จนวันนี้ลุ่มน้ำปากพนังได้ฟื้นฟูสภาพนิเวศวิทยาให้กลับสู่สมดุลอีกครั้งหากจะนับกันตามจริงพื้นที่ของดินแดนลุ่มน้ำปากพนังนั้นเรียกได้ว่ากว้างใหญ่ไพศาล ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด คือนครศรีธรรมราช พัทลุงและสงขลา ในปัจจุบันโครงการได้แก้ไขปัญหาต่างๆ ไปได้มากมาย อีกทั้งยังดูแลชาวบ้านจำนวนไม่น้อยให้มีอาชีพและสร้างรายได้ให้ดีขึ้น ด้วยการสอนทำการเกษตร ทั้งการผลิตข้าวและตาลจาก เป็นต้น สำหรับนักเที่ยวที่ชื่นชอบวิถีชีวิตเรียบง่าย จะต้องประทับใจกับที่นี่อย่างแน่นอน
ทริปตัวอย่าง 3 วัน 2 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว จ.นครศรีธรรมราช

วันแรก
ช่วงเช้า
• กราบนมัสการวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและวัดพระธาตุ
ช่วงบ่าย
• เดินทางไปนครศรีธรรมราช เยี่ยมชมโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ เพื่อแก้ปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วม น้ำเค็ม
วันที่สอง
ช่วงเช้า
• ไปดูคอนโดรังนกที่ปากพนัง แหล่งอาศัยของนกนางแอ่นที่สร้างเป็นคอนโด เพื่อให้นกนางแอ่นมาร้างรังแล้วเก็บไปขาย
ช่วงบ่าย
• ไปย้อนรำลึกเหตุการณ์ที่เกิดวาตภัยครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2505 ที่ชายทะเลปากพนังและแหลมตะลุมพุก

Must Know
– พระตำหนักประทับแรม เปิดให้เข้าชมเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์หากเป็นวันธรรมดาต้องทำหนังสือติดต่อขอเข้าชมล่วงหน้า
ที่เที่ยวห้ามพลาด
พระตำหนักประทับแรม ที่เกิดจากความร่วมมือของราษฏรที่สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นพระหนักทรางงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประตูระบายน้ำอุทำวิภาชประสิทธิ ซึ่งเป็นจุดเด่นของโครงการ
อาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
กิจกรรมห้ามพลาด
– เข้าชมการสาธิตหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำการเกษตร
– เดินชมวิวสวยงามทอดกว้างสุดลูกหูลูกตา

สภานที่ : ม. 5 ต.หูล่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140

เบอร์โทร : 0-7551-6127-8

 

ที่มา

avatar

เกษตรกร

นักพรตขาว แห่งเทือกเขาอันไกลโพ้น