USDA ไทย…อดไปนอก ยังสมาร์ทฯ ดิ้นซบโรงพยาบาล

รัฐมีโครงการส่งเสริมภาคเกษตร ให้ทำโน่นทำนี่ เพื่อโชว์หน้าเอาผลงาน สุดท้ายล้มเหลว เกษตรกรถูกลอยแพ…เรื่องทำนองนี้ ไม่รู้เป็นบทเรียนครั้งที่เท่าไรแล้ว ที่กลไกของรัฐหาความจริงใจ ทำจริงไม่ได้สักที

โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 1 ล้านไร่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จับมือกันร่วมสัญญากับเกษตรกร จะให้โน่นนั่นนี่ ให้โควตาเอาข้าวอินทรีย์ส่งไปขายอียู …แรกๆชาวนาเป็นปลื้มฝันรอส่งอียูได้ราคาดีแน่

แต่พื้นที่นาอินทรีย์แท้ๆหาได้ยาก เพราะต้องใช้เวลาปรับเปลี่ยนถึง 3 ปี แต่เพื่อให้ได้ผลงานเร็วไว จึงหาพื้นที่นาอินทรีย์ที่เกษตรกรทำมาก่อน ดร.เชษฐกานต์ และ ดร.ขวัญชนก เหล่าสุนทร พี่น้องสองสาวเจ้าของ แมคนีน่า ฟาร์ม ผู้พิสมัยชีวิตชาวนา ผันตัวเองจากมนุษย์เงินเดือน มาเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ทำนาอินทรีย์ที่ จ.เชียงราย เป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมาย เพราะได้ตรารับรอง Organic Thailand มาก่อน

ไม่เพียงให้ปลูกข้าวอินทรีย์ในโครงการ ยังเป็นตัวหลักในการชักชวนชาวนาเข้าร่วมโครงการ…จนได้กลุ่มเกษตรกรมา 100 คน ได้นาอินทรีย์แปลงใหญ่มากถึง 2,000 ไร่

ฤดูการผลิตนาปี 2560/61 ได้ผลผลิตข้าวอินทรีย์ ถึงเวลาจะส่งข้าวไปขายอียูตามบันทึกข้อตกลง MOU ที่ทำร่วมกัน ปรากฏว่าโควตาที่รัฐสัญญาว่าจะให้ กลับไม่มี ทวงถามไปทุกอย่างเงียบ…ข้าวเปลือกที่เผลอตัวช่วยทางการไปชวนชาวนามาร่วมโครงการ กองบานเบอะไม่รู้จะไปส่งที่ไหน ถึงจะขายได้ราคาข้าวอินทรีย์

ครั้นจะส่งออกเอง มาตรฐาน Organic Thailand ไม่เป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ พี่น้องสองสาวแมคนีน่าฟาร์มเลยต้องตั้งหลักคิดใหม่ ทำมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จนได้ตรารับรอง USDA ของสหรัฐอเมริกา

ตั้งความหวังจะส่งข้าวอินทรีย์ไปฝรั่งเศส 100 ตันตามที่ลูกค้าสั่งจองไว้ เดินหน้าติดต่อราชการทำเรื่องขอส่งออกข้าวเอง แต่ด้วยระบบราชการที่ไม่เป็นใจ เพราะไม่มีประวัติเคยส่งออกข้าวมีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาท ไม่สามารถได้โควตาส่งออกไปอียู…ไม่เคยส่งออก แล้วจะมีประวัติได้ยังไง ทุกอย่างเลยแห้วสนิท

ระหว่างหันรีหันขวางไม่รู้จะไปทางไหนดี ให้บังเอิญกระทรวงสาธารณสุข มีโครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัยให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐ…รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ได้รับเลือกเป็นโรงพยาบาลต้นแบบ

แผนกโภชนาการของโรงพยาบาลทราบเรื่องแมคนีน่าฟาร์ม ผลิตข้าวอินทรีย์ได้มาตรฐาน USDA ส.ค.2561 จึงติดต่อให้ทดลองเอาข้าวมาทำโจ๊ก และแป้งข้าวมาทำขนม อาหารเหลวให้ผู้ป่วย…ปรากฏว่าเป็นที่ติดอกติดใจของผู้ป่วย จนมีการถามถึง บอกเล่าจากปากสู่ปาก

แม้แต่น้อง 13 หมูป่า ที่ถูกช่วยเหลือออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน…อาหารมื้อแรกที่ได้กินก็คือโจ๊กอินทรีย์ มาตรฐาน USDA ฝีมือเกษตรกรรุ่นใหม่กลุ่มนี้นี่แหละ

จากแรกเริ่มโรงพยาบาลสั่ง 2 อาทิตย์ 40 กก. เพิ่มมาเป็นอาทิตย์ละ 40 กก. ไม่เพียงแค่นั้น เครื่องพริกแกงเผ็ด และเครื่องแกงต่างๆที่ปรุงมาจากพืชผักสมุนไพร ได้มาตรฐาน USDA ถูกนำไปปรุงอาหารปลอดภัยให้กับผู้ป่วย จากเดือนละ 10 กก. เพิ่มเป็น 20 กก. ด้วยเช่นกัน

เลยทำให้เกษตรกรในกลุ่มยังมีแรงใจทำดี…ทำเกษตรอินทรีย์กันต่อไป.

ชาติชาย ศิริพัฒน์

ที่มา

avatar

เกษตรกร

นักพรตขาว แห่งเทือกเขาอันไกลโพ้น