สวนผสมผสานตามอย่างพ่อ พลิกดินทำเงินเดือนละห้าหมื่น

“พ่อแม่ทำไร่ปลูกอ้อยกับมันสำปะหลัง แต่ละปีมีรายได้แค่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ปีไหนราคาไม่ดี อย่าคิดว่าปลายปีจะมีเงินเหลือ ลุ้นว่าขาดทุนเท่าไรดีกว่า”

เชาวลิต พระชนะ บุรุษพยาบาล รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลสีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา เล่าให้ฟังว่า ทำเกษตรเชิงเดี่ยวต่อให้ขยันแค่ไหนก็ไม่มีเงินเก็บ แค่พอกินพอใช้จ่าย ถึงภาครัฐจะรณรงค์ยังไง ชาวบ้านยังคงทำเกษตรแบบล้าหลัง ปลูกพืชผักมีคุณภาพ หนีไม่พ้นถูกพ่อค้าคนกลางกำหนดราคารับซื้อ เห็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กๆ เลยคิดอยากจะเปลี่ยนตัวเองเป็นผู้กำหนดราคาบ้าง

“ปี 2549 ได้ไปดูงานด้านการเกษตรในวังสวนจิตรลดา แต่ละย่างก้าวคิดตลอด ในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นถึงเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน พระองค์ท่านยังมีสวนเกษตรอยู่ในบ้านมากมายหลายอย่าง ทั้งแปลงนา เกษตรผสมผสาน เลี้ยงสัตว์ เห็นแล้วอยากทำตามอย่าง”

กลับมาเอ่ยปากชวนพ่อแม่ให้เปลี่ยนมาทำเกษตรผสมผสาน แต่ไม่ได้ผล ต้องหยุดพักไป 2 ปี จนเรียนจบรับราชการเป็นบุรุษพยาบาล ยังไม่ทิ้งฝัน…ขอที่ดิน 2 ไร่จากพ่อ ทำสวนเกษตรผสมผสานอย่างที่ตั้งใจ

“ช่วงแรกท้อมาก สภาพดินทั้งแข็งและไม่มีอินทรียวัตถุ เป็นทะเลทราย ลงจอบขุดแต่ละครั้งด้ามจอบกระดอนขึ้นมา จึงเอากล้วยมาปลูกก่อน เพราะเป็นพืชที่อุ้มน้ำ ช่วยปรับสภาพดิน ลง 50 ต้น และเดินระบบน้ำหยดใช้เวลานานนับเดือน กระทั่ง 1 ปี กล้วยเริ่มออกเครือ มีหน่อ ต้นหญ้าอ่อนๆขึ้นให้เห็น เป็นสัญญาณดินเริ่มมีความชื้น จึงขุดหน่อมาปลูกพื้นที่ยังว่าง พร้อมปลูกผักอายุสั้น”

สวนเกษตรผสมผสานแปลงแรกได้ผล จึงขอพื้นที่จากพ่อเพิ่มเป็น 7 ไร่ นอกจากพ่อจะไม่ปฏิเสธยังเข้ามาช่วยดูแล ครั้งนี้ เชาวลิต เข้าร่วม โครงการทายาทเกษตรกรมืออาชีพ ธ.ก.ส. ไปดูการทำปุ๋ย ปลูกผักปลอดสารพิษ…กลับมาได้แบ่งพื้นที่ปลูกป่า ปลูกดอกขจร ปลูกครั้งเดียวเก็บดอกขายได้นาน 4 ปี ช่วงฤดูฝนจะชำต้นขาย รายได้ดีกว่าเก็บดอก

พืชผักต่างๆในไร่เริ่มเก็บขายได้มากขึ้น ลงมือสร้างซุ้มบนหัวไร่ริมถนน นำกล้วย ดอกขจร มะเขือพวง พืชผักในไร่มาวางขาย และเพื่อสร้างความมั่นใจ ผลผลิตของเราปลอดสารพิษ เข้าร่วม โครงการสินค้าเกษตรปลอดภัย ช่วยให้แต่ละวันมีรายได้ 500-1,000 บาท…ทำให้พ่อเลิกปลูกอ้อยและมันฯ แถมยังยอมให้ปรับพื้นที่ทั้งหมด 20 ไร่ มาทำเกษตรผสมผสาน นาข้าว 10 ไร่ แคนตาลูปอินทรีย์ 5 ไร่ กล้วยแซมผัก 2 ไร่ ดอกขจร 3 ไร่

ผลของการเดินตามรอยพ่อ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ส่งผลให้ทุกวันนี้ “ครอบครัวพระชนะ” มีรายได้เดือนละ 50,000 บาท เท่ากับรายได้ทั้งปีที่เคยปลูกอ้อยกับมันฯ.

เพ็ญพิชญา เตียว

ที่มา

avatar

เกษตรกร

นักพรตขาว แห่งเทือกเขาอันไกลโพ้น