ก.เกษตรฯจับมือสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เข้าโครงการพลังประชารัฐรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ก. เกษตรฯ จับมือ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ยินดีเข้าร่วมโครงการพลังประชารัฐ ชมเป็นนโยบายที่ดี กำหนดราคาและจุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กิโลกรัมละ 8 บาท ที่ความชื้น 14.50 % ทดแทนนำเข้าข้าวสาลี พร้อมเปิดจุดรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรทุกอำเภอ

19 ต.ค.61 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมกับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรประชุมร่วมกับสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

นายอนันต์ กล่าวว่า สมาคมฯ ยินดีร่วมมือในโครงการพลังประชารัฐรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในราคาตลาด ซึ่งขณะนี้กิโลกรัมละ 9 บาทกว่า ที่ความชื้นที่ 14.50 % โดยเมื่อถึงระยะเวลาเก็บเกี่ยวในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ราคารับซื้อจะตามราคาตลาดในช่วงเวลานั้น แต่รับประกันไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 8 บาท โดยเป็นราคารับซื้อหน้าโรงงานที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่วนราคาหน้าโรงงานในต่างจังหวัดจะขึ้นกับค่าขนส่งตามระยะทางใกล้หรือไกล

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ยืนยันว่า บริษัทผลิตอาหารสัตว์มีความต้องการรับซื้อข้าวโพดเพื่อมาเป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์จำนวนมาก ทดแทนนำเข้าข้าวสาลีจากต่างประเทศ เนื่องจากที่ผ่านมาผลผลิตข้าวโพดในไทยไม่เพียงพอ แต่เมื่อมีโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของรัฐบาล นับว่าเป็นนโยบายที่ดี ทั้งนี้ทางสมาคมจะหารือกันต่อไปเพื่อกำหนดจุดรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรว่า บริษัทใดรับจะตั้งจุดรับซื้อที่ใดบ้าง เบื้องต้นทางกระทรวงเกษตรฯ ได้ขอความร่วมมือว่า ให้ตั้งจุดรับซื้ออย่างน้อยอำเภอละ 1 จุด แต่หากอำเภอใดมีพื้นที่ปลูกมากจะเพิ่มจุดรับซื้อเพื่อให้สะดวกแก่เกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรที่ทำหน้าที่รวบรวมผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ที่มา

avatar

เกษตรกร

นักพรตขาว แห่งเทือกเขาอันไกลโพ้น